ติดต่อ

คุณอรสา จันทร์คง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : +66 (0) 2-833-6393
Email : [email protected]

คุณพรทิวา ไพรพฤกษาชาติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : +66 (0) 2-833-5123
Email : [email protected]

Contact us

Name(Required)
(Required)