คุณสุดอารีย์ เส็งแดง

ผู้จัดการโครงการ
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.
ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel :  +66 (0) 2-833-5122
Emaill : sudarees@impact.co.th

1 Step 1
I accept that after registering, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. may contact me with updates, relevant promotion, and information about future events. The event sponsor/partner may also contact me about their products and services.* Click to read privacy notice.
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right